Özel Kalem Müdürlüğü, 

  • Rektörün  verdiği  direktifler  doğrultusunda  hareket  etmek,
  • Gelen  yazıların  ilgili  yerlere  ulaşmasını sağlamak,
  • Rektörlük  birimi  ile  diğer  birimler  arasındaki  koordinasyonu sağlamak,
  • Kurum  içinden    ve  kurum  dışından  gelen  görevli  ve  konukların   randevularını   düzenlemek,
  • Rektörün katılacağı  her  türlü  toplantının  koordinasyonu  sağlanmak

ile görevlidir.